Zastrzeżenie

 

Materiały zamieszczone na stronie www.warunkitechniczne.info.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje w tym wymienione na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.warunkitechniczne.info.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.warunkitechniczne.info.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.warunkitechniczne.info.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny lub pomocniczy. Materiały zamieszczono wyłacznie na potrzeby firmy Odbiory.pl