Warunki techniczne w budownictwie

Witamy na stronie WARUNKI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

ZAKTUALIZOWANE WARUNKI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE - PRAWO BUDOWLANE

Warunki Techniczne w Budownictwie opisane są w Rozporządzenie nr 75.690 z 2002 roku wraz z kolejnymi zmieniającymi nowelizacjami. Określa ono wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniając spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Warunki Techniczne w Budownictwie na potrzeby wewnętrze, zostały w firmie Odbiory.pl scalone wraz z najnowszą aktualizacją, 2019 7 czerwca bieżący stan prawny ogłoszenie tekstu jednolitego Dz.U.2019.1065 t.j. .

Warunki Techniczne w Budownictwie – pełna nazwa działów z linkami:

Dział 1 – Przepisy ogólne.

Dział 2 – Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Dział 3 – Budynki i pomieszczenia

Dział 4 – Wyposażenie techniczne budynków

Dział 5 – Bezpieczeństwo konstrukcji

Dział 6 – Bezpieczeństwo pożarowe

Dział 7 – Bezpieczeństwo użytkowania

Dział 8 – Higiena i zdrowie

Dział 9 – Ochrona przed hałasem i drganiami

Dział 10 – Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Dział 11 – Przepisy przejściowe i końcowe

Załącznik nr 1 – Wykaz norm przywołanych w rozporządzeniu

Załącznik nr 2 – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 3 – Stosowane w Rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia

Rozporządzenie jest podzielone przez ustawodawcę na ogólne Działy tematyczne i szczegółowe  Rozdziały.

Zestawienie wszystkich Działów znajduje się powyżej na czarnym pasku i po prawej stronie w pasku zatytułowanym „Warunki Techniczne”.

Dodatkowo w zakładce powyżej na czarnym pasku  0_Zawartość  zamieszczaliśmy szczegółowe zestawienia z podlinkowanymi odnośnikami do poszczególnych Działów i Rozdziałów. .

Warunki Techniczne w Budownictwie – historia nowelizacji:

2022 20 września uchylenie Dz.U.2019.1696 art. 66

2019 7 czerwca bieżący stan prawny ogłoszenie tekstu jednolitego Dz.U.2019.1065 t.j. – na stronie

2018 9 grudnia zm. Dz.U.2017.2285 § 1

2018 1 stycznia zm. Dz.U.2017.2285 § 1

2015 18 września ogłoszenie tekstu jednolitego Dz.U.2015.1422 t.j.

2014 1 stycznia zm. Dz.U.2013.926 § 1

2013 23 lutego zm. Dz.U.2012.1289 § 1

2011 21 marca zm. Dz.U.2010.239.1597 § 1

2009 8 lipca zm. Dz.U.2009.56.461 § 1

2009 7 kwietnia zm. Dz.U.2009.56.461 § 1

2009 1 stycznia zm. Dz.U.2008.201.1238 § 1

2004 27 maja zm. Dz.U.2004.109.1156 § 1

2002 16 grudnia zm. Dz.U.2003.33.270 § 1

2002 16 grudnia wejście w życie rozporządzenia ogłoszonego 15 czerwca w Dz.U.2002.75.690

2002 15 czerwca ogłoszenie w Dz.U.2002.75.690 wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Więcej przepisów związanych z budownictwem na stronie www.odbiory.pl w tym Prawo Budowlane

Zastrzeżenie

Materiały zamieszczone na stronie www.warunkitechniczne.info.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje w tym wymienione na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.warunkitechniczne.info.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.warunkitechniczne.info.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.warunkitechniczne.info.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny lub pomocniczy. Materiały zamieszczono wyłącznie na potrzeby firmy Odbiory.pl